Miedź / Copper

mikrobiologia2

Mikrobiologia

Na podstawie wyników badań stwierdzamy, że zgłoszona przez Nano-Tech Polska, Sp.

Zobacz więcej »
badania dermatologiczne

Badania dermatologiczne wody z koloidem miedzi

W grupie badanych 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 20 z dodatnim wywiadem alergicznym nie stwierdzono dodatnich odczynów, co świadczy o tym, że preparat nie wykazuje własności drażniących i uczulających.

Zobacz więcej »
ocena bezpieczenstwa2

Ocena bezpieczeństwa

*Miedź (Cu) jest metalem miękkim*, ciągliwym o barwie czerwonobrązowej.

Zobacz więcej »