Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1

z dnia 17.07.2017

W związku z ubieganiem się przez Nano-Tech Sp. z o.o. i Sp. k. o dofinasowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem innowacyjnego produktu nanocząstek srebra, złota oraz miedzi, tworzonych w oparciu o technologię aXonnite, o ulepszonych parametrach bakteriobójczych, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych. Zapytanie ofertowe ma charakter otwarty – szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.

Kod CPV: 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe;

Informacje dodatkowe:

17.08.2017: „Szanowni Państwo w związku z opublikowaniem Zapytania Ofertowego nr 1 na naszej stronie internetowej z dnia 17.07.2017 oraz na stronie www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 ID 6651, na wybór Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu realizację usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem innowacyjnego produktu nanocząstek srebra, złota oraz miedzi, tworzonych w oparciu o technologię aXonnite, o ulepszonych parametrach bakteriobójczych, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych, w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”, wydłużeniu ulega termin nadsyłania ofert do dnia 28.08.2017. do godziny 23.59.

29.08.2017: „Szanowni Państwo w związku z opublikowaniem  Zapytania Ofertowego nr 1 na naszej stronie internetowej www.nano-tech.pl z dnia 17.07.2017 oraz na stronie www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 ID 6651, na wybór Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu realizację usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem innowacyjnego produktu nanocząstek srebra, złota oraz miedzi, tworzonych w oparciu o technologię aXonnite, o ulepszonych parametrach bakteriobójczych, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych, w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”, w dniu 29.08.2017 dokonano wyboru Wykonawcy którym został: Zakład Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokumenty do pobrania: