Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 3

z dnia 14.12.2020

W związku z ubieganiem się przez Nano-Tech Polska Sp. z o.o. s. k. o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP, poszukujemy Wykonawcy usługi badawczej B+R+I związanej z opracowaniem ulepszonego mineralnego produktu nawozowego zawierającego produkowane przez Nano-Tech Polska cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite®.

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Do realizacji usługi badawczej zostanie wyłoniony ten Wykonawca, który w drodze zapytania ofertowego przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Bliższe szczegóły dotyczące zapytania ofertowego jak i samego projektu znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji (do pobrania). Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa warunkowa, której ostateczna realizacja będzie zależała od wyników konkursu „Bon na innowacje dla MŚ i otrzymania dofinansowania przez Nano-Tech Polska.

Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku braku dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i wyrażacie chęć wzięcia udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, to serdecznie zapraszamy do pobrania dokumentów z załącznika i postępowania zgodnie z ich treścią.

W przypadku braku dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, to serdecznie zapraszamy do pobrania dokumentów z załącznika i postępowania zgodnie z ich treścią.

Termin złożenia dokumentacji upływa w dniu 21.12.2020 do godz. 17.00.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/12/2020 z dnia 14.12.2020

W dniu 14.12.2020 na  stronie internetowej www.nano-tech.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2020-2798-21965, zostało opublikowane Zapytanie Ofertowe nr 3/12/2020, gdzie przedmiotem zapytania było wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu realizację usługi badawczej B+R polegającej na opracowaniu ulepszonego składu mineralnego produktu nawozowego zawierającego cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite®. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”. 

W dniu 21.12.2020 rozpatrzono jedyną ofertę jaka została złożona do Nano-Tech Polska na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i nie podlegała odrzuceniu i w związku z tym zdecydowano, iż Wykonawcą zapytania ofertowego nr 3/12/2020 z dnia 14.12.2020 zostanie Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa.

Dokumenty do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 2

z dnia 21.09.2020

W związku z ubieganiem się przez Nano-Tech Polska Sp. z o.o. s. k. o dofinansowanie  przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R, Działanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP, poszukujemy Wykonawcy/Wykonawców usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem ulepszonego mineralnego produktu nawozowego zawierającego produkowane przez Nano-Tech Polska cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite.

Przewidujemy możliwość realizacji usługi badawczej w podziale na części.

Do jej realizacji zostanie wyłoniony ten Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy w drodze zapytania ofertowego przedstawi/ą najkorzystniejszą ofertę. Bliższe szczegóły dotyczące zapytania ofertowego jak i samego projektu znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji (do pobrania).

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z Wykonawcą/Wykonawcami, który/którzy przedstawi/ą najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa warunkowa, której ostateczna realizacja będzie zależała od wyników konkursu „Bon na innowacje dla MŚ i otrzymania dofinansowania przez Nano-Tech Polska. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku braku dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, to serdecznie zapraszamy do pobrania dokumentów z załącznika i postępowania zgodnie z ich treścią.

Termin złożenia dokumentacji upływa w dniu 28.09.2020 o godz. 17.00

Dokumenty do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1

z dnia 03.09.2020

W związku z ubieganiem się przez Nano-Tech Polska Sp. z o.o. s. k. o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R, Działanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP, poszukujemy Wykonawcy usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem ulepszonego mineralnego produktu nawozowego zawierającego produkowane przez Nano-Tech Polska cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite.

Do realizacji usługi badawczej zostanie wyłoniony ten Wykonawca, który w drodze zapytania ofertowego przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Bliższe szczegóły dotyczące zapytania ofertowego jak i samego projektu znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji (do pobrania). Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa warunkowa, której ostateczna realizacja będzie zależała od wyników konkursu „Bon na innowacje dla MŚ i otrzymania dofinansowania przez Nano-Tech Polska.

Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku braku dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i chcecie wziąć udział w niniejszym zapytaniu ofertowym, to serdecznie zapraszamy do pobrania dokumentów z załącznika i postępowania zgodnie z ich treścią.

Termin złożenia dokumentacji upływa w dniu 16.09.2020 o godz. 23.00.

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe:

Informacja dotycząca wyników postępowania w drodze Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 03.09.2020

W związku z ubieganiem się przez Nano-Tech Polska Sp. z o.o. s. k. o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R, Działanie 2.3.2, Bony na innowacje dla MŚP, w dniach od 03.09.2020 do 16.09.2020 na niniejszej stronie oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe, w celu wyłonienia Wykonawcy usługi badawczej B+R związanej z opracowaniem ulepszonego mineralnego produktu nawozowego zawierającego produkowane przez Nano-Tech Polska cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite. W związku z tym, iż od potencjalnych Wykonawców nie wpłynęła ani jedna oferta, na tym etapie powyższą procedurę uważa się za zamkniętą.

Dokumenty do pobrania: