Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, UW, dr Anna Grudniak

Badanie przedstawia minimalne ilości preparatu Nanobiotic Silver, potrzebne do wyeliminowania patogennych bakterii:

Bakterie MIC* μg/ml
Nanobiotic Silver Tetracyklina Streptomycyna
Escherichia coli
(pałeczka okrężnicy)
12,5 180 128
Klebsiella pneumoniae
(pałeczka zapalenia płuc)
5   120
Shigella sonnei
(czerwonka, dyzenteria)
10    
Staphylococcus epidermidis
(gronkowiec)
7,5 100 210
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty)
5    
Bacillus subtilis
(lasecznik sianowy)
1 220 230

* MIC - Minimal Inhibitory Concentration