Mikrobiologia

Na podstawie wyników badań stwierdzamy, że zgłoszona przez Nano-Tech Polska, Sp. z o.o. ul. Willowa 48, 05 – 410 Józefów – Woda srebrna w stężeniu 50 ppm, 10 ppm oraz 0,5 ppm redukuje ilość drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię skóry oraz wykazuje działanie antybakteryjne w stosunku do szczepów chorobotwórczych: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.

Dokumenty do pobrania