Ocena bezpieczeństwa

Srebro (Ag) - metal z I grupy układu okresowego pierwiastków. Jest zaliczany do metali szlachetnych. Jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności spośród wszystkich metali. W przyrodzie występuje również w postaci minerałów takich jak argentyd (siarczek srebra), bromargiryt (AgBr), kerargiryt (AgCl). Srebro jest składnikiem licznych stopów metali. Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne srebro, jego stopy i związki chemiczne znajdują liczne zastosowanie w przemyśle, elektrotechnice i fotografii. Srebro ma również właściwości antybakteryjne znane już od czasów starożytności.

Srebro (Ag) - metal z I grupy układu okresowego pierwiastków. Jest zaliczany do metali szlachetnych. Jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności spośród wszystkich metali. W przyrodzie występuje również w postaci minerałów takich jak argentyd (siarczek srebra), bromargiryt (AgBr), kerargiryt (AgCl). Srebro jest składnikiem licznych stopów metali. Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne srebro, jego stopy i związki chemiczne znajdują liczne zastosowanie w przemyśle, elektrotechnice i fotografii.

Srebro ma również właściwości antybakteryjne znane już od czasów starożytności.

Przeciwbakteryjne właściwości srebra mogą być więc wykorzystane również do celów kosmetycznych. Preparat p.n. "Woda demineralizowana z dodatkiem koloidu srebra o stężeniu 10 ppm" został poddany badaniom potwierdzającym jego skuteczność antybakteryjną w Specjalistycznym Laboratorium Badawczym ITA-TEST.

Wyniki badań wykazały, że dodatek koloidu srebra w stężeniu 0,5 ppm hamuje wzrost drobnoustrojów (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans) już po 15 minutach. Przeprowadzone wyniki badań dermatologicznych wykazały brak działania drażniącego i uczulającego w grupie przebadanych ochotników. Profil toksykologiczny srebra jest odpowiedni dla składnika kosmetyku. Dawka śmiertelna podawana doustnie myszom wynosi ponad 10 gm/kg; dawka śmiertelna podawana doustnie świnkom morskim wynosi ponad 5 gm/kg. W związku z tym, stosowanie preparatu "Woda demineralizowana z dodatkiem koloidu srebra o stężeniu 10 ppm" jako składnika kosmetyków - nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Dokumenty do pobrania