Ocena bakteriobójczego działania koncentratu koloidu złota

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Śląskiej akademii Medycznej
41-808 Zabrze-Rokitnica,
ul. Jordana 19

Wyniki

wstępnej oceny działania koncentratów (50 ppm) koloidów srebra, złota i miedzi peodukcji firmy NANO-TECH

Tabela 1

Liczba kolonii bakterii Staphylococcus aureus MSSA (szczep wzorcowy ATTC 25923) zaobserwowana na płytkach z podłożem, na które wysiewano po 2 ?l (5 x 104 CFU) zawiesiny testowej w określonym czasie działania ocenianego preparatu o stężeniu 25 ppm.

Czas działania preparatu na zawiesinę szcepu wzorcowego Staphylococcus aureus ATTC 25923 Roztwór koloidu srebra (Ag)
25 ppm
Roztwór koloidu złota (Au)
25 ppm
Roztwór koloidu miedzi (Cu)
25 ppm
Roztwór konrolny
0 minut 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU
15 minut 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU
30 minut 5x104 CFU 5x104 CFU 4x104 CFU 5x104 CFU
60 minut 3,5x104 CFU 5x104 CFU 3,5x104 CFU 5x104 CFU
120 minut 2,5x104 CFU 5x104 CFU 80 CFU 5x104 CFU
24 godziny brak wzrostu 150 CFU brak wzrostu 5,2x104 CFU

Tabela 2

Liczba kolonii bakterii Pseudomorias aeruginosa MSSA (szczep wzorcowy ATTC 27853) zaobserwowana na płytkach z podłożem, na które wysiewano po 2 ?l (5 x 104 CFU) zawiesiny testowej w określonym czasie działania ocenianego preparatu o stężeniu 25 ppm.

Czas działania preparatu na zawiesinę szczepu wzorcowego Pseudomorias aeruginosa ATTC 27853 Roztwór koloidu srebra (Ag)
25 ppm
Roztwór koloidu złota (Au)
25 ppm
Roztwór koloidu miedź (Cu)
25 ppm
Roztwór kontrolny
0 minut 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU 5x104 CFU
15 minut 3,8x104 CFU 5x104 CFU 3,5x104 CFU 5x104 CFU
30 minut 2,5x104 CFU 5x104 CFU 2,5x104 CFU 5x104 CFU
60 minut 1,5x104 CFU 5x104 CFU 100 CFU 5x104 CFU
120 minut 200 CFU 5x104 CFU brak wzrostu 5x104 CFU
24 godziny brak wzrostu 2,5x104 CFU brak wzrostu 5,2x104 CFU

Wnioski

1. Najsilniejsze działanie bakteriobójcze zaobserwowano w przypadku roztworu koloidalnego miedzi, natomiast nieznacznie słabsze działanie bakteriobójcze wykazywał roztwór koloidalny srebra. Preparaty te wykazywały silniejsze działanie bateriobójcze wobec Pseudomorias aeruginosa, aniżeli wobec Staphylococcus aureus.

2. Badany roztwór koloidalny złota wykazał działanie bakteriobójcze dopiero po 24 godzinach oddziaływania na testowe zawiesiny bakterii. W tym przypadku znacznie silniejsze działanie bakteriobójcze wystąpiło wobec Staphylococcus aureus, aniżeli wobec Pseudomorias aeruginosa.