Ocena bezpieczeństwa preparatu - Niejonowy koloid złota

Niżej wymieniony preparat złota produkcji krajowej o zadeklarowanym przez producenta składzie chemicznym, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia - nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

The below named product, having composition, purpose and instruction of usage as declared by its manufacturer, is not hazardous to human health:

Wyrób/Product: Producent/Producer:
NIEJONOWY KOLOID ZŁOTA NANO - TECH
ul. Willowa 48
05-410 JÓZEFÓW

The safety assessor can estimate that, given the present level of knowledge, the product does not show any foreseeable risk to human health under conditions of normal use.

UWAGA:

1) Każda zmiana składu chemicznego, zakresu i sposobu użytkowania lub nazwy handlowej wyrobu powinna być ponownie rozpatrzona przez osobę oceniającą bezpieczeństwo wyrobu.

2)Powyższa opinia nie dotyczy przypadków u osób, u których występuje alergia na którykolwiek składnik ocenianego wyrobu.

Podpis Data
Dr Piotr Koziej 05.07.2007r.

Dokumenty do pobrania