Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

My “Nano-Tech Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie (04-987), ul. Wał Miedzeszyński 203, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
- w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych produktów i naszej obsługi, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa art 6 ust. 1 lit f RODO);
- w celach marketingowych, o ile nie wyraziłeś/ wyraziłaś zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom (biura księgowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, administratorzy strony www, podmioty hostingowe)

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez okres przez jaki zobowiązani jesteśmy przetwarzać dane zgodnie z przepisami prawa. Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przetwarzany do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres mailowy: info@nano-tech.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacje o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.