Inteligentny Rozwój – Fundusze Europejskie

Nano-Tech Polska jest beneficjentem dwóch projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa II, wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R.

Pierwszy z nich został zrealizowany w ramach Podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP i nosi tytuł: „Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite® o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych”. Celem projektu było przygotowanie wysoce skutecznych preparatów wspomagających leczenie różnego rodzaju schorzeń, wywołanych infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi, występującymi na błonach śluzowych. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło 340 000 PLN.

Drugi projekt realizowany jest w ramach Podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” i dotyczy umiędzynarodowienia polskiego patentu pt. „Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek firmy Nano-Tech Polska dotyczący sposobu pobudzania nasion”. Do chwili obecnej uzyskano walidację patentu polskiego w Europie pod nr EP 3302063 w: Belgii, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Niderlandach, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Turcji oraz na Węgrzech i we Włoszech. Poza Europą patent jest chroniony w USA i Meksyku, natomiast w Kanadzie i Brazylii trwa jeszcze walidacja patentu europejskiego. Dofinansowanie tego projektu z Funduszy Europejskich wynosi 100 000 PLN.

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój – NANO-TECH Polska