Inteligentny Rozwój – Fundusze Europejskie

Nano-Tech Polska jest beneficjentem trzech projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa II, wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R.

Pierwszy z nich został zrealizowany w ramach Podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP i nosi tytuł: „Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite® o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych”. Celem projektu było przygotowanie wysoce skutecznych preparatów wspomagających leczenie różnego rodzaju schorzeń, wywołanych infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi, występującymi na błonach śluzowych. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło 340 000 PLN.

Drugi projekt pt.: „Opracowanie składu ulepszonego mineralnego produktu nawozowego na bazie mocznika zawierającego cząstki srebra otrzymywane w technologii aXonnite®”, jest aktualnie realizowany w ramach tego samego Programu Operacyjnego co powyższy. Celem projektu jest weryfikacja doświadczalna serii roztworów cząstek aXonnite® Silver dla oznaczenia ich optymalnej koncentracji w nawozie na bazie mocznika. aXonnite Silver® w nawozie będzie pełnił funkcję inhibitora procesu ureazy i nitryfikacji, co w rezultacie ma doprowadzić do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego zawiązkami azotu nie wykorzystanego z mocznika, jak również ma przyczynić się do zwiększenia efektywności nawozowej (plonotwórczej) ulepszonego produktu w stosunku do mocznika tradycyjnego. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wynosi 223 550 PLN.

Trzeci projekt jest realizowany w ramach Podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” i polega na umiędzynarodowieniu polskiego patentu pt. „Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek firmy Nano-Tech Polska dotyczący sposobu pobudzania nasion”. Do chwili obecnej uzyskano walidację patentu w Europie w takich krajach jak: Belgia, Dania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Węgry oraz Włochy. Poza Europą patent uzyskano w: USA i Meksyku, natomiast w Kanadzie i Brazylii trwa jeszcze walidacja patentu europejskiego. Dofinansowanie tego projektu z Funduszy Europejskich wynosi 100 000 PLN.

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój – NANO-TECH Polska