Przemysł farbiarski i budownictwo

Cząstki miedzi i srebra aXonnite stosuje się jako składnik farb, klejów, zapraw, tynków.

Cząstki miedzi i srebra aXonnite stosuje się jako składnik farb, klejów, zapraw, tynków.